News

Nowa zielono-niebieska przestrzeń w Miliczu

Z radością ogłaszamy powstanie nowej zielonej strefy dla dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miliczu, tzw. parku kieszonkowego. To wyjątkowa inicjatywa, której celem jest edukacja lokalnej społeczności na temat ochrony bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej. Zastosowane rozwiązania mają również na celu zwiększenie retencji opadowej i udziału terenów zielonych w mieście.

Projekt zrealizowano we współpracy z Milickim Stowarzyszeniem RAZEM BLIŻEJ, w ramach programu „Edukacja dla Doliny Baryczy”. Jest to część Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022, dofinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Główne elementy parku kieszonkowego obejmują:

  • Nasadzenia różnorodnych gatunków roślin liściastych, miododajnych oraz roślin stanowiących pożywienie dla owadów, płazów, ptaków i drobnych ssaków.
  • Montaż drewnianych elementów stanowiących schronienie dla owadów, płazów i drobnych ssaków.
  • Infrastruktura edukacyjna informująca o bioróżnorodności i jej znaczeniu.
  • Strefy relaksu z nowymi ławkami i hamakami.
  • Infrastruktura do gromadzenia wody opadowej, poidła dla ptaków i owadów oraz kosze do segregacji śmieci.

Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy z Powiatem Milickim, który sfinansował część kosztów. Całkowity koszt wyniósł 124 045,00 zł, z czego 49 661,00 zł pochodziło z grantu, a 74 384,04 zł to wkład Powiatu.

Wykonawcą zadania była firma Linea Verde Sp. z o.o. z Cieszyc, a koncepcję zagospodarowania terenu opracowała Fabryka Zieleni z Milicza pod kierownictwem architekt krajobrazu, Mai Trafankowskiej.

Wczoraj park kieszonkowy odwiedziły Pani Dorota Folmer – Starosta Powiatu Milickiego oraz Pani Jolanta Szczuraszek – Wicestarosta Powiatu Milickiego, które wyraziły swoje uznanie dla realizacji projektu.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu i zapraszamy mieszkańców do korzystania z nowej, zielono-niebieskiej przestrzeni w naszym mieście!