Wszystkich Świętych

Jak co roku 1 listopada odwiedzimy groby naszych bliskich. Warto w tym czasie zwrócić uwagę, że zostanie tymczasowo zmieniona organizacja ruch w obrębie cmentarza parafialnego w Miliczu. Nowa tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 30 października do 3 listopada.

W obrębie cmentarzy będą też w tym czasie zbierane datki na budowę pomnika żołnierzy wyklętych. Pieniądze na ten cel będą też zbierane do puszek 11 listopada w kościele pw. św. Andrzeja Boboli.