News

Będą nowe mieszkania komunalne w Miliczu

W Prusicach formalnie odbyło się powołanie władz spółki SiM KZN Zielona Dolina. Ta firma ma za zadanie budować mieszkania z opcją wykupu dla osób, które nie spełniają wymagań kredytowych, ale mają zdolność płacenia czynszu. Spółka powstała we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości oraz lokalnymi gminami. Dzięki nowym zarządom inwestycja będzie realizowana w przyspieszonym tempie, ponieważ spółka może teraz normalnie funkcjonować.

Obecnie spółka ma trzynastu udziałowców, w tym KZN, a dołączyła do nich również gmina Wołów. To już trzecie przedsięwzięcie mieszkaniowe na Dolnym Śląsku, a czwarte, SiM Łużyce, jest w trakcie realizacji. Każda Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ma za zadanie wybudowanie około tysiąca mieszkań, choć początkowe plany zakładają mniejszą liczbę, od 600 do 800 mieszkań. Obecność kilku SiMów na Dolnym Śląsku świadczy o tym, że Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe zyskują coraz większe uznanie. W skali Polski już co czwarta gmina uczestniczy w programie SiM.