News

JEST DECYZJA, PORODÓWKA POZOSTAJE W MILICKIM SZPITALU!

Dnia 25 września, podczas walnego zgromadzenia wspólników Milickiego Szpitala, spółki Milickiego Centrum Medycznego, została podjęta istotna uchwała. Ta decyzja cofa poprzednią, datowaną na 17 sierpnia, która zakładała likwidację oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego. Jest to ogromnie pozytywna wiadomość dla kobiet przygotowujących się do porodu w milickim szpitalu, który z dumą zajmuje trzecie miejsce na Dolnym Śląsku i jest uznawany za najlepszy w swojej kategorii. Również pracownicy szpitala mogą odetchnąć z ulgą, słysząc tę informację.

Zmiana decyzji dotyczącej losów oddziałów szpitalnych stała się możliwa dzięki deklaracji Gminy Milicz o pokryciu zadłużenia, które narosło na tych oddziałach. Już w czwartek, 28 września, Rada Miejska zwołuje sesję, na której, między innymi, przegłosuje obiecaną pomoc finansową dla oddziału ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego w ramach Milickiego Centrum Medycznego.