NewsRegioFlesz

Konferencja edukacyjna w Goszczu

19 września w Goszczu miało miejsce spotkanie koordynatorów programu “Edukacja dla Doliny Baryczy” reprezentujących szkoły i ośrodki edukacji pozaszkolnej. Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy pełni rolę koordynatora tego programu od roku 2015. Głównym celem programu jest wspieranie nauczycieli i edukatorów w obszarze Doliny Baryczy, przybliżając im specyfikę oraz wyjątkowość tego regionu.

Na początku programu w 2015 roku nauczyciele zdawali sobie sprawę z jego istotności, jednak brakowało im wsparcia. Program “Edukacja dla Doliny Baryczy” wypełnił tę lukę w lokalnym systemie edukacji. Obecnie nauczyciele mają dostęp do różnorodnych źródeł wsparcia, w tym portalu internetowego edukacja.barycz.pl. Dodatkowo, stworzono pomocne narzędzia edukacyjne wspierające nauczanie o Dolinie Baryczy, a szkoły zostały wyposażone w niezbędny sprzęt.

Od roku 2022 program rozszerzono o treści związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, które stanowią istotny problem, zwłaszcza na terenie Doliny Baryczy.

Obecnie można już zauważyć pozytywne efekty nauczania o regionie, co skutkuje coraz większym zainteresowaniem programem ze strony szkół oraz ośrodków edukacyjnych, które do niego przystępują.