Parlamentarny Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw.

13go lutego Prezesi Milickiego Centrum Medycznego Andrzej Oćwieja oraz Andrzej Sztandera wzięli udział w pierwszym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Przedmiotem spotkania było funkcjonowanie jednostek medycznych w przestrzeni przedsiębiorczej. Po raz pierwszy Milickie Centrum Medyczne zaistniało na tym szczeblu podczas otwartych rozmów w sprawie problemów, z jakimi borykają się szpitale powiatowe.

Obecnie trwają prace w komisjach i zespołach sejmowych w sprawie współpracy przedsiębiorców z podmiotami medycznymi. Tworzona jest mapa potrzeb inwestycyjnych. Ważne, aby milicki szpital był przygotowany na projekt tej ustawy. Dzięki czemu jest szansa na pozyskanie pieniędzy z budżetu państwa na inwestycje. Drugą ważną sprawą poruszaną podczas spotkania był deficyt personelu medycznego.

Prezesi MCM prowadzili również rozmowy z parlamentarzystami oraz wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim.  Na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego, Dolny Śląsk był reprezentowany również przez dyrektora dolnośląskiego NFZ  – Zbigniewa Terek