30 sesja Rady Miejskiej

6 lutego (czwartek) o godzinie 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Miliczu odbędą się obrady 30 sesji Rady Miejskiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji:
– stwierdzenie quorum
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
– wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiących własność Gminy Milicz
3. Zakończenie obrad sesji