Kredyt dla MCM

Milickie Centrum Medyczne zaciągnie pięć milionów kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgodę na jego zabezpieczenie hipoteką wyraziła w czwartek podczas sesji nadzwyczajnej  Rada Miejska.
Hipoteka będzie ustanowiona na działce na której stoi kryty basen milicka fala i budowana hala sportowa oraz centrum aktywności przy pl. Waresiaka. Gmina Milicz jest mniejszościowym udziałowcem szpitalnej spółki, większość udziałów ma powiat.

Ostatecznie uchwała została podjęta większością głosów. W  głosowaniu nie wzięły jednak udziału radna Dorota Folmer i Alicja Szadkowska, przeciw był radny Andrzej Nestoruk, wstrzymał się Piotr Boliński, Jadwiga Janczura, Paweł Wybierała oraz Leszek Żuber.