News

Bezpieczne wakacje 2024

W czwartek, czwartego lipca, odbyło się spotkanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem było omówienie rozpoczynającej się akcji policyjnej “Bezpieczne Wakacje 2024” oraz problemu sprzedaży alkoholu nieletnim. Komisja, we współpracy z policją z Milicza oraz wsparciem Gminy Milicz, będzie przeprowadzać szkolenia dla pracowników i właścicieli sklepów posiadających koncesję na sprzedaż alkoholu. Szkolenia te obejmą także temat sprzedaży napojów energetycznych.