News

Radni Rady Miejskiej Milicza bez diet za maj 2024 r.

Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Milicza okazała się pełna zaskoczeń. Nikt nie spodziewał się, że jednym z tematów będzie dociekanie Przewodniczącego Rady Bartłomieja Szmigla.w sprawie braku wypłaty diet za maj dla Radnych! Przyczyna tego problemu jest wręcz banalna – Rada Miejska nie zdołała w pełni się ukonstytuować w maju. Więc radnym zgodnie z prawem nie należą się diety.

I tu pojawia się pytanie: dlaczego tak się stało? Odpowiedź leży w rękach samego Przewodniczącego Rady, który wyrażał swoje zdziwienie sytuacją zarzucając burmistrzowi Wojciechowi Piskozubowi niedopełnienie obowiązków. Sytuacja dość kuriozalna, bo właśnie przewodniczącemu wcześniej była zgłaszana konieczność zakończenia procedury konstytucyjnej, ale wtedy nie widział takiej potrzeby. Teraz zaś, gdy diety nie zostały wypłacone, niektórzy Radni wyrażają wręcz oburzenie, że Przewodniczącemu przypominano o terminowym dopełnieniu obowiązków.

Co skłoniło Przewodniczącego do takiego odkładania terminu pierwszej sesji? Mogło to być związane z nieznajomością obowiązujących przepisów. Tego jednak możemy się tylko domyślać. Faktem jest, że Radni nie otrzymali diet, co w gruncie rzeczy nie jest wielką tragedią — przecież nikt nie startował do wyborów tylko dla pieniędzy — jak na zakończenie przyznał sam przewodniczący.