News

Dzień Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia

29 maja w Zespole Szkół w Miliczu odbył się Dzień Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia, który zgromadził całą społeczność szkolną oraz zaproszone klasy z I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Leśnego w Miliczu. Wydarzenie rozpoczęło się wykładem pana Aleksandra Szczepańskiego, specjalisty ds. profilaktyki uzależnień, który podzielił się swoją wiedzą na temat przeciwdziałania uzależnieniom.

“Ważne, aby organizować tego typu pikniki, gdyż jest to integracja uczniów. Gdzie mogą zapoznać się z potrzebą dbania o własne zdrowie”. — powiedziała Roksana Drenda psycholog szkolny w ZS w Miliczu.

Uczniowie mieli również możliwość odwiedzenia różnych stref edukacyjnych i profilaktycznych, przygotowanych przez wykwalifikowanych specjalistów z zakresu promocji zdrowia psychicznego i fizycznego. Te interaktywne strefy miały na celu zachęcenie młodzieży do korzystania z dostępnej wiedzy i doświadczenia specjalistów, podkreślając znaczenie:

  • konsultacji specjalistycznych,
  • zdrowych nawyków żywieniowych,
  • aktywnego trybu życia,
  • unikania substancji psychoaktywnych.

Dzień Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia był wyjątkową okazją do pogłębienia wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz budowania świadomości na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami.

“Profilaktyka i promocja zdrowia zawsze stoi przed leczeniem. Cieszę się z tej inicjatywy oraz że mogę w niej uczestniczyć i chciałabym, aby tego typu pikniki odbywały się co rocznie”. – powiedziała Dorota Folmer Starosta Milicki.