103. rocznica powstania Policji Państwowej

22 lipca w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu odbyła się uroczystość z okazji 103. rocznicy powstania Policji Państwowej. Tegoroczne obchody Święta Policji zostały w całym kraju objęte honorowym patronatem przez Komendanta Głównego Policji generalnego inspektora dra Jarosława Szymczyka. W obecności zaproszonych gości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Mariusz Bużdygan w towarzystwie Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu inspektora Mariusza Tańskiego wręczył akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody dla wyróżniających się pracowników milickiej jednostki Policji

Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Na zakończenie głos zabrał Starosta Milicki Sławomir Strzelecki, który wraz z włodarzami gmin wręczył podziękowania na ręce Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Mariusza Bużdygana.