News

Nowe umowy na inwestycje drogowe

3 kwietnia zostały podpisane dwie umowy z renomowaną firmą GM Snadna Witkowska Spółka Jawna, dotyczące remontu i budowy dróg w miejscowościach Duchowo oraz Gogołowice.

W Duchowie przewidziano realizację drugiego etapu przebudowy dróg, obejmującego wykonanie podbudowy oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na około 200 metrach. Dodatkowo planowane jest wykonanie poboczy i zjazdów, co przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury drogowej w tym obszarze.

W Gogołowicach z kolei zaplanowano budowę nowej drogi dojazdowej o szerokości 3.5 metra, pokrytej nakładką bitumiczną. Projekt zakłada również zagospodarowanie poboczy. Długość tej nowej drogi wyniesie około 272 metry, co zdecydowanie ułatwi dostępność oraz poprawi komunikację w tej lokalizacji.

Podpisanie tych umów jest ważnym krokiem w kierunku poprawy infrastruktury drogowej w tych regionach. Oczekuje się, że prace rozpoczną się wkrótce, przynosząc mieszkańcom znaczącą poprawę w kwestii bezpieczeństwa oraz komfortu podróży.