News

Otwarcie ul. Młyńskiej w Miłochowicach

16 lutego 2024 roku oficjalnie otwarto inwestycję drogową w Miłochowicach, która faktycznie została ukończona pod koniec roku 2023. Ulica, znana potocznie jako Młyńska, otrzymała zupełnie nowe, asfaltowe oblicze.

Przebudowa drogi gminnej w Miłochowicach, obejmująca odcinek o długości blisko 400 metrów, wykonany z masy asfaltowej z mijankami, zjazdami do posesji oraz poboczem z kruszywa łamanego, okazała się prawdziwym wyzwaniem dla wykonawcy, tj. PGK Dolina Baryczy. Ostatecznie trudne prace zakończyły się sukcesem, a nakładkę bitumiczną zamontowała firma GM Snadna Witkowska Sp.J.

Jak stwierdził jeden z mieszkańców ulicy podczas dzisiejszego otwarcia: “koniec wieńczy dzieło”, wyrażając tym samym swoją satysfakcję i zadowolenie z wykonanego odcinka drogi. Ta droga, która została oficjalnie otwarta, stanowi drugi etap inwestycji drogowych w Miłochowicach związanych z budową i przebudową dróg w tej miejscowości.

Pierwszy etap, realizowany przez Gminę Milicz w powiecie milickim w 2021 roku, dotyczył największej inwestycji drogowej tamtego roku, tj. drogi Miłochowice — Pogórzyno. Kolejne inwestycje drogowe dla Miłochowic zostały uwzględnione w perspektywie finansowej Gminy Milicz na kolejne lata, a jak zapewnił Wiceburmistrz Gminy Milicz Łukasz Rokita, będą one konsekwentnie realizowane.