News

Trwają prace na przystani kajakowej w Miliczu

Prace na przystani kajakowej w Miliczu, będące częścią projektu kompleksowego odnowienia szlaku kajakowego na Baryczy, prowadzone są od listopada. Projekt realizowany jest we współpracy z Gminą Milicz oraz gminami Odolanów i Żmigród, przy wsparciu środków unijnych w ramach Partnerstwa dla Doliny Baryczy.

Główne cele projektu obejmują kompleksową modernizację infrastruktury szlaku kajakowego, wyposażenie punktów na trasie, rozbudowę oraz uporządkowanie przystani kajakowej w Miliczu, oraz działania promocyjne promujące Dolinę Baryczy.

Spółka PGK Dolina Baryczy jest jednym z wykonawców prac na przystani kajakowej w Miliczu. W listopadzie ubiegłego roku zakończyła pierwszy etap prac, który obejmował wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego oraz energetycznego, niezbędnych do uruchomienia toalety publicznej. Toaleta została dostarczona i zamontowana pod koniec listopada 2023 roku.

W ubiegłym tygodniu spółka rozpoczęła drugi etap prac, polegający na utwardzeniu terenu przy rzece Baryczy. W ramach tych robót budowlanych główny wjazd na teren przystani zostanie utwardzony, a także utworzone zostaną dwie odrębne drogi dojazdowe. Pierwsza z nich będzie prowadziła do miejsca rozładunku kajaków, z wjazdem przeznaczonym wyłącznie dla firm oferujących wynajem kajaków. Druga droga natomiast będzie prowadziła na teren ogólnodostępny o powierzchni 600 m2, gdzie będą mogli zostawić swoje pojazdy turyści i mieszkańcy, głównie ci udający się na spływy kajakowe.