News

SPOTKANIE W SPRAWIE MIESZKAŃ NISKOCZYNSZOWYCH W MILICZU

Dziś odbyło się spotkanie z prezesem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej “Zielona Dolina”, spółki, w której Gmina Milicz uczestniczy w celu budowy mieszkań nisko czynszowych. Goście zaprezentowali dziś już poglądowy plan budynku oraz jego wstępną wizualizację. W Gminie Milicz jako jednej z pierwszych rozpocznie się budowa mieszkań, których docelowo ma być 150.

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM)

to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

Dla kogo mieszkania w SIM?

Dla osób i rodzin nieposiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.
Obecnie spółka ma trzynastu udziałowców, w tym KZN, a dołączyła do nich również gmina Wołów. To już trzecie przedsięwzięcie mieszkaniowe na Dolnym Śląsku, a czwarte, SIM Łużyce, jest w trakcie realizacji.