Kultura

Spotkanie Klubu Seniora z Sułowa

Dziś miało miejsce spotkanie Klubu Seniora z Sułowa, który jest jednym z największych klubów senioralnych w Gminie Milicz. Jak zaznaczył burmistrz Piotr Lech, Gmina Milicz konsekwentnie wspiera seniorów poprzez swoją politykę prosenioralną. Szczególnie po okresie pandemii zauważalny jest wzrost liczby nowo powstałych klubów seniora, co stanowi powód do ogromnej radości, gdyż świadczy o aktywnym zaangażowaniu seniorów w lokalne inicjatywy społeczne.