News

Rewitalizacja dendrologiczna w milickim parku

Obecnie trwają prace dendrologiczne w parku milickim, położonym przy pałacu, który obecnie pełni funkcję Technikum Leśnego. Wszystkie te działania są związane z rewitalizacją tej przestrzeni zielonej proces, który może potrwać nawet kilka lat. Park pałacowy w Miliczu został przekazany gminie Milicz przez Ministerstwo Leśnictwa i Ochrony Środowiska w tym roku. Od tego momentu rozpoczęły się prace mające na celu przywrócenie parku do jego dawnej świetności.

Aktualnie przeprowadzana jest inwentaryzacja dendrologiczna oraz przeprowadzane są cięcia pielęgnacyjne w drzewostanie. Na terenie parku można znaleźć wiele gatunków zwierząt podlegających ścisłej ochronie, takich jak pachnica dębowa, kozioróg dębosz – największy chrząszcz występujący w Polsce oraz różne gatunki grzybów, w tym soplówka.

Przygotowywane są dokumentacje oraz projekty związane z naprawą infrastruktury parkowej, takie jak ławki, kładki i ścieżki, wszystko to pod ścisłą kontrolą i zatwierdzeniem konserwatora zabytków oraz Wydziału Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Obecne prace w koronach drzew mają także na celu poprawę bezpieczeństwa, ponieważ część drzewostanu jest bardzo stara i przez wiele lat nie była pielęgnowana. Park będzie kontynuował swój klasyczny styl, nawiązując do historycznych założeń parkowych z czasów jego powstania.

W ramach rewitalizacji parku powstanie także ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, która będzie wykorzystywać funkcje multimedialne, oraz ścieżka historyczna. Park w Miliczu już niedługo zostanie nazwany imieniem Marii Maltzan, byłej przedwojennej właścicielki tego terenu, osoby o interesującej przeszłości i barwnym życiorysie.