News

Uroczystość Święta Wojska Polskiego w Miliczu

Uroczystość z okazji Święto Wojska Polskiego jak co roku jest obchodzona w Miliczu na skwerze Wincentego Witosa.

W uroczystości udział biorą między innymi delegacje samorządowe, oświatowe i społeczne oraz delegacja jednostki wojskowej z Milicza. W tym roku poczet flagowy stanowiła delegacja Wojsk Obrony Terytorialnej.
W swoim przemówieniu Starosta Milicki odniósł się do obecnej sytuacji, w jakiej znalazł się nasz kraj oraz podziękował za obecność delegacji wojskowych na uroczystości.

Jak co roku nie zabrakło na uroczystości Milickiej Grupy Rekonstrukcyjnej, która w sposób symboliczny ukazywała realia wojenne z 1920 roku. Rys historyczny oraz postacie przedstawił historyk Tomasz Nowakowski w przebraniu marszałka Józefa Piłsudskiego.

Nową postacią prezentowaną w tym roku była postać anonimowego fotografa z tamtych czasów. W postać wcielił się Ireneusz Radny, członek Milickiej Grupy Rekonstrukcyjnej.