News

BRAK GŁOSÓW W SPRAWIE SZPITALA?

W poniedziałek 14 sierpnia odbyła się 62 nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Milickiego, na której wniesiona została uchwała w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu Milickiego do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, zmierzających do opracowania i wdrożenia planu naprawczego spółki Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. mającego za zadanie utrzymanie funkcjonowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego funkcjonującego w milickim szpitalu. Radni w uchwale wezwali również do przestrzegania prawa w zakresie wykonywania uchwał podjętych przez Radę Powiatu Milickiego.

Jak pamiętają Państwo, sprawa dotyczy dalszego funkcjonowania oddziałów ginekologiczno-położniczych w milickim szpitalu.
Na sesję nie stawili się radni koalicji większościowej, co uniemożliwiło podjęcie uchwały, ze względu na brak wymaganej ilości do głosowania. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, gdyż 17 sierpnia zbiera się zarząd spółki (szpitala) Milickiego Centrum Medycznego, aby podjąć kroki w sprawie likwidacji oddziałów położniczych.

Jak zadeklarował wiceburmistrz podczas swojego wystąpienia, Gmina Milicz będąc, mniejszościowym udziałowcem spłaci dług, który generuje oddział ginekologiczno-położniczy oraz neonatologiczny w tym roku. Ta deklaracja może mieć duży wpływ na dalsze funkcjonowanie zagrożonych oddziałów.

Warto też wspomnieć, ze w lipcu uchwałę o nielikwidowaniu oddziałów w szpitalu podjęła Rada Miejska, jak i Rada Powiatu.