News

LIST INTENCYJNY W SPRAWIE PARTNERSTWA Z KRZEMIEŃCEM.

8 maja 23 r., przebywająca w Krzemieńcu delegacja z Milicza, otrzymała list intencyjny, który zawierał propozycję partnerstwa pomiędzy obydwoma miastami i gminami. Trwająca od lat współpraca, i wzajemne kontakty, pomiędzy szkołami SP nr 1 w Miliczu i Szkołą Podstawową w Białokrynicy daje solidne podstawy do rozszerzenia współpracy o miasto i gminę. Krzemieniec to miasto o wielkim historycznym znaczeniu i wielu śladach polskość.

W przeszłości stanowił centrum rozwoju edukacyjnego i kulturalnego, głównie poprzez elitarne Gimnazjum Wołyńskie, zamienione później na Liceum Krzemienieckie. Tak twórcy gimnazjum, Tadeusz Czacki i Hugon Kołłątaj, jak i jego pracownicy oraz absolwenci stanowili elitę polskiego życia społecznego, kulturalnego i politycznego – Stanisław Worcell Joachim Lelewel, Ernest Malinowski, Józef Korzeniowski, a przede wszystkim Juliusz Słowacki. Z uznaniem trzeba przyznać, że pamięć o wielkim poecie romantycznym jest w Krzemieńcu żywa i kultywowana, przede wszystkim przez funkcjonujące i pięknie zachowane muzeum Juliusza Słowackiego.

To miasto, dzisiaj poddane wojennej pożodze, w przyszłości będzie pełniło ważną rolę łącznika z Europą Zachodnią oraz z Unią Europejską. Milicz może mieć w tym swój mały. ale znaczący, udział.

Dzisiaj w urzędzie miejskim burmistrz Piotr Lech w obecności wiceburmistrza Łukasza Rokity, przewodniczącego Stowarzyszenia Pomocy Ukrainie Mateusza Wojtaszka, wielokrotnego uczestnika konwojów humanitarnych Jacka Biernata oraz kierowniczki wydziału promocji Aleksandry Wencek, podpisał list, wyrażające wolę współpracy z miastem Krzemieniec.