Absolutorium dla burmistrza Piotra Lecha

Burmistrz Gminy Milicz – Piotr Lech na sesji 18 czerwca uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, 7 było przeciw. Wcześniej takim samym wynikiem uzyskał wotum zaufania bezpośrednio po prezentacji Raportu o stanie gminy Milicz, za 2018, której dokonali kierownicy wydziałów i dyr. OPS.

Jak zaznaczył wotum zaufania i absolutorium jest ważne dla burmistrza, jednak ważniejsze jest zaufanie, jakie otrzymał od wyborców podczas ostatnich wyborów samorządowych.

Więcej na temat wykonania budżetu i obecnych inwestycji w wywiadzie udzielonym nam zaraz po sesji absolutoryjnej. Zapraszamy.