Samorząd

80 sesja Rady Miejskiej w Miliczu

Dziś 8 grudnia o godzinie 14:30 odbędzie się 80. sesja Rady Miejskiej Milicza.

Porządek obrad:

  • Otwarcie obrad sesji
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na rok 2022
  • Zakończenie obrad sesji