Samorząd

79 sesja Rady Miejskiej w Miliczu

Zapraszamy 30 listopada o godzinie 14:30 na sesję Rady Miejskiej w Miliczu.

Porządek obrad:

  • otwarcie obrad sesji
  • uchwała w sprawie zdalnego trybu obradowania na sesjach Rady Miejskiej w Miliczu
  • uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na rok 2022
  • uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milicz na lata 2022-2032
  • zakończenie obrad sesji