Samorząd

77 sesja Rady Miejskiej w Miliczu

O godzinie 14:30 rozpoczną się obrady 77 sesji Rady Miejskiej w Miliczu.

Porządek obrad:

  • Otwarcie obrad sesji
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Milicz na rok 2022.
  • Zakończenie obrad sesji.