Informacje

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu.

Ze względu na modernizację i rozbudowę zatoczek dla autobusów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu, zmianie ulegnie organizacja ruchu na drodze przy blokach na ul. Kopernika. Od 1 września zmieni się kierunek jazdy na drodze jednokierunkowej za budynkiem dawnego „Widmaru”. Nowy dojazd do szkoły i na parking mieszczący się przy ul. Kopernika możliwy będzie skręcając w prawo za budynkiem sali zabaw “Kosmiczne kulki” lub jadąc od strony ul. Kombatantów skręcając w lewo przed wyżej wymienionym budynkiem.

Układ parkingu przy ulicy prowadzącej do szkoły został już częściowo przemalowany. Prosimy o szczególne zwracanie uwagi od 1 września na oznakowanie ulic w tym rejonie.