News

SP im. Wandy Rutkiewicz

15 czerwca Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim otrzymała patrona. Została nim Wanda Rutkiewicz, polska alpinistka i himalaistka. Jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła na Mount Evereście, najwyższym szczycie Ziemi. Osiągnięcia Wandy Rutkiewicz stawiają ją w gronie najlepszych himalaistek w historii. Podczas oficjalnej części uroczystości nadania imienia szkole swoje gratulacje i uznanie za dokonany wybór, który padł na Wandę Rutkiewicz, na ręce Pani Dyrektor złożyli: Janusz Wrzal, Dolnośląski Wicekurator Oświaty, Piotr Lech, Burmistrz Gminy Milicz oraz Sławomir Strzelecki – Starosta Milicki.