News

Trwają wybory sołeckie w gminie Milicz

W gminie Milicz trwają wybory sołeckie, które są istotnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności. Pierwsze głosowania odbyły się 23 maja, gdzie wybrano sołtysów dla kilku miejscowości. Krystyna Nogaj została ponownie wybrana na sołtysa Wielgich Milickich, natomiast Anna Niedbała w Olszy. Kolejne wybory miały miejsce w Wziąchowie Wielkim, Kaszowie, Stawcu, Wodnikowie Górnym, Wróblińcu oraz Postolinie.

Frekwencja na dotychczasowych głosowaniach świadczy o zaangażowaniu i świadomości mieszkańców gminy Milicz w kwestie lokalne. Wybory sołeckie dają mieszkańcom możliwość bezpośredniego wpływu na rozwój i zarządzanie swoimi miejscowościami. Nowo wybrani sołtysi i członkowie rad sołeckich będą reprezentować interesy społeczności oraz inicjować i realizować lokalne projekty, współpracując z władzami gminy.

Zachęca się wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w wyborach. Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie: link.