Nowy wóz bojowy dla PSP w Miliczu

17 stycznia we Wrocławiu, w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nastąpiło oficjalne przekazanie wozu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. Miliccy Strażacy otrzymali nowy samochód ratowniczo – gaśniczy, współfinansowany przez Samorządy Ziemi Milickiej: Powiat Milicki, gminę Milicz, gminę Krośnice, oraz gminę Cieszków.

Komenda Powiatowa PSP w Miliczu, przekaże Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułowie własny wóz w bardzo dobrym stanie, który służył jednostce PSP przez wiele lat.

Bezpieczeństwo Mieszkańców Powiatu Milickiego jest dla całego Zarządu Powiatu Milickiego oraz Rady Powiatu Milickiego sprawą priorytetową, dlatego tym bardziej się cieszę że wszyscy jednogłośnie podjęliśmy decyzję o wsparciu Powiatowej Straży Pożarnej w zakupie nowego wozu strażackiego. Bardzo dziękuję Radnym Powiatu Milickiego za przyznanie środków.