News

Nowy dyrektor PCEiPP w Miliczu

Dziś, Starosta Milicki Sławomir Strzelecki wraz z członkiem zarządu w osobie pani wicestarosty Haliny Góry złożyli na ręce pani Jolanty Iskrzyckiej-Ławniczak nominacje na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjno Psychologiczno Pedagogicznego w Miliczu. Pani dyrektor życzymy wielu sukcesów w zbliżającym się nowym 2022 roku.