Ruszył remont drogi Sułów-Gruszeczka

Od 22 września na odcinku drogi Sułów – Gruszeczka trwają intensywne prace remontowe! Modernizowany zostanie odcinek o długości 3,55 km. Podczas remontu jezdni, zostanie wyrównana istniejąca nawierzchnia oraz nałożona na nią nowa nakładka asfaltowa. Dzięki naprawie nawierzchni zmniejszy się poziom hałasu oraz zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Koszt inwestycji to 1 216 220,90 złotych. 613 805,40 zł to koszt dofinansowania, które Powiat Milicki otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 300 000 zł – przekazała firma Tarczyński S.A. natomiast 151 207,75 zł – Gmina Milicz w powiecie milickim. Głównym wykonawcą remontu drogi nr 1400 D jest firma Colas Polska Sp. z o.o.

Prace remontowe mają zakończyć się do 31 października bieżącego roku.