Dni KarpiaInformacje

Konferencja Dni Karpia 2021

Dnia 2 września 2021 roku, w Karczmie Rybnej “Ruda Żmigrodzka”, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Dni Karpia 2021, których celem jest promocja unikalnego piękna Doliny Baryczy, jej producentów i usługodawców, a także szerokiej oferty turystycznej regionu za pomocą sztandarowego produktu jakim jest KARP.


Prelegentami tego wydarzeni byli: Inga Demianiuk–Ozga – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – koordynator Dni Karpia w Dolinie Baryczy, Lidia Jażdżewska – Edukacja nad stawami „Ruda Żmigrodzka”, Jerzy Czyżak – Naczelnik Wydziału Rybactwa Śródlądowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytucja zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020, Robert Lewandowski – Burmistrz Gminy Żmigród, Partner w promocji, Organizator wydarzeń oraz Jan Krzysztof Raftwowicz – Gospodarstwo Rybackie Ruda Żmigrodzka, Organizator wydarzeń.

Konferencja Dni Karpia 2021


Wśród zaproszonych osób znaleźli się przedstawiciele gmin i serwisów internetowych, taki jak: iGazetyInternetowe, Radio Supernova, Głos Milicza, Nasze Sudety, TVPM, DTV24 i Wasza Turystyka.