Absolutorium dla Wójta Andrzeja Białego

W dniu 02.07.2021 r. odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Krośnice, którą prowadził Przewodniczący Rady Gminy Piotr Morawek. Sesja miała uroczysty charakter ze względu na podjęcie Uchwały Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Krośnice, z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020.

Na sesji przedstawiony został także krótki raport o stanie Gminy za rok 2020, a także sprawozdanie z budżetu Gminy Krośnice za rok 2020, zostały również podsumowane najważniejsze inwestycje, które zostały wykonane w 2020 roku w gminie Krośnice.

Przed podjęciem decyzji, radni zapoznali się z pozytywną uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dotyczącą udzielenia absolutorium dla Wójta.

Wójt gminy Krośnice podkreślał, że równomierne rozmieszczenie inwestycji w 22 sołectwach to dla niego priorytet.

Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Krośnice Andrzejowi Białemu wotum zaufania oraz w kolejnej uchwale absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2020 rok.

Wójt Andrzej Biały oraz Przewodniczący Rady Gminy Piotr Morawek podziękowali Radzie Gminy za dotychczasową współpracę. Z okazji XXX-lecia samorządu terytorialnego wręczone zostało podziękowanie oraz statuetka dla Pana Jerzego Chołodeckiego.