News

Brak dodatku węglowego!

Szanowni Mieszkańcy!

16 września powinny być wypłacone pierwsze dodatki węglowe, dla osób, które złożyły wnioski 17 sierpnia. Z przykrością informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych ❗️wypłata dodatków węglowych nie zostanie zrealizowana w ustawowym terminie tj.30 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie❗️ Powodem zaistnienia tej sytuacji jest fakt, że pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania przez Gminę Milicz do Wojewody Dolnośląskiego, NIE OTRZYMALIŚMY dotąd żadnych środków finansowych na wypłatę dodatku węglowego.

❗️Co więcej rząd przygotował nowelizację ustawy. Najważniejsze zmiany, to wydłużenie czasu na wypłatę pieniędzy z 30 do 60 dni. Zmiana dotyczy wszystkich, czyli także tych mieszkańców, którzy wnioski złożyli jeszcze w sierpniu❗️

➡️Ta sytuacja dotyczy wielu samorządów w Polsce i stawia nas na pozycji, w której możemy czekać jedynie na przekazanie środków z budżetu państwa, wówczas wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu na ten cel dotacji❗️