Wizyta z Ukrainy

Wczoraj w Miliczu, w Szkole Podstawowej nr 2 gościła Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach na Ukrainie pani Teresa Teterycz. Szkoła w Mościskach jest jedną z pięciu szkół na Ukrainie, w której nauczanie prowadzone jest w języku polskim od klasy 1 do 11. Miejscowość Mościska jest położona niedaleko przejścia granicznego w Medyce w obwodzie lwowskim. Podczas spotkania w dwójce była wymiana informacji o miastach, szkołach, zwyczajach. Mamy nadzieję, że nawiązana przez panią Bożenę Lech podczas pobytu na Ukrainie znajomość z dyrektor mościskiej szkoły zaowocuje w przyszłości wymianą uczniów obu szkół.