News

Ścieżka im. Ryszarda Szurkowskiego

W niedzielę (23 maja) otworzyliśmy sezon rowerowy, który na pewno przejdzie do historii gdyż był on połączony z nadaniem ścieżce rowerowej trasą dawnej kolejki wąskotorowej imienia Ryszarda Szurkowskiego.

Jesteśmy dumni, że to właśnie w Miliczu rozpoczęto ponad 10 lat temu budowę pierwszych ścieżek rowerowych na terenie Dolnego Śląska. Dziś właśnie w naszym mieście podpisano deklarację samorządów regionu o współpracy przy budowie Dolnośląskiej Cyklostrady.