InformacjeNews

Nowy bus elektryczny Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej

Fundacja na Rzecz Ziemi Milickiej zakupiła elektryczny busik na 17 osób, pojazd wolnobieżny (maksymalna prędkość to 25 km/h), którym planuje wozić turystów z przewodnikiem m.in do Wiatraka w Duchowie oraz na groblę w Rudzie Milickiej.

Dzięki busikowi Fundacja wzbogaci i rozszerzy swoją ofertę turystyczną. Szczegóły i harmonogram wyjazdów plenerowych znad Zalewu już wkrótce.