News

Spotkanie konsultacyjno-promocyjne Partnerstwa Dla Doliny Baryczy w starej rzeźni

Wczoraj w budynku starej rzeźni odbyło się spotkanie konsultacyjno-promocyjne, zorganizowane przez Partnerstwo Dla Doliny Baryczy. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów, w tym Marta Jamrozik, Kierownik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Miliczu, reprezentująca Powiat Milicki.

Spotkanie prowadziła Prezes Partnerstwa, Inga Demianiuk-Ozga. Uczestnicy omówili dotychczasowe działania promocyjne oraz potrzeby i plany współpracy gmin zrzeszonych w Partnerstwie.

Dolina Baryczy, największy park krajobrazowy w Polsce, oferuje 1300 km szlaków turystycznych oraz sześć rezerwatów przyrody. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.dolinabaryczy.travel.