News

Pierwsze kwiaty w parku w Postolinie

Wiosna zaczyna się już odzywać w Dolinie Baryczy. Każdego roku, w tym czasie, park w Postolinie rozkwita białymi kwiatami śnieżyc i przebiśniegów. Staje się on popularnym celem wycieczek dla mieszkańców okolicznych miejscowości, a coraz częściej doceniają go również mieszkańcy Wrocławia.

Park o powierzchni 5,20 ha został założony w latach 60. XIX wieku przez hrabiego Heinricha von Salischa, właściciela lokalnych majątków Postolin i Karmin, który był pasjonatem dendrologii i leśnictwa. Ze względu na różnorodność drzew nasadzonych w parku, jest on często nazywany arboretum. W 1945 roku pałac w centrum parku został zniszczony, pozostawiając tylko skromne ruiny. Obecnie park jest własnością Nadleśnictwa Milicz.

W obrębie parku rośnie ponad sto gatunków i odmian drzew i krzewów, z których 40 to gatunki obce, niewystępujące naturalnie w polskiej florze. Oprócz tego można tu znaleźć wspomniane śnieżycę, która w stanie dzikim występuje głównie w środkowej i południowej Europie, z wyjątkiem obszaru śródziemnomorskiego. W Polsce rośnie głównie w Sudetach i Karpatach, szczególnie obficie w Bieszczadach, na wysokości 530–1180 m n.p.m. Poza obszarami górskimi występuje rzadko, jedynie na Nizinie Śląskiej i w Wielkopolsce.

Od 2014 roku śnieżyca jest objęta w Polsce ochroną częściową, wcześniej, od 1946 roku, znajdowała się pod ochroną ścisłą. Narażona jest na wyginięcie z powodu masowego zrywania, a także niszczenia jej siedlisk w nadrzecznych łęgach podczas regulacji rzek.

Śnieżycę można podziwiać zaledwie 50 km od Wrocławia, w Postolinie. W pobliżu parku znajduje się ścieżka przyrodnicza prowadząca na wzgórze Joanny, gdzie można obejrzeć zabytkową leśną basztę myśliwską „Odyniec”. Co więcej, w sąsiedztwie znajduje się ścieżka rowerowa prowadząca wprost nad Stawy Milickie.