InformacjeNews

Umowa Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Dziś 7 czerwca 2023 r. w Prusicach została podpisana umowa przystąpienia do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) w północnej części subregionu wrocławskiego, który tworzy 12 samorządów.

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Inicjatywa skierowana jest do osób i rodzin nieposiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Udziałowcami spółki SIM jest 12 gmin Cieszków, Żmigród, Wołów, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie, Brzeg Dolny, Wąsosz, Twardogóra, Oleśnica oraz Prusice, gdzie znajdować się będzie siedziba spółki oraz Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN).

Jakie są korzyści z bycia najemcą SIM❓
✔️ możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
✔️ nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
✔️ dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. wakacje czynszowe, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
✔️ możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Jakie są źródła finansowania SIM ❓
✔️ bezzwrotne wsparcie samorządów z Funduszu Dopłat, pokrywające 35% kosztów inwestycji,
✔️ od 10 do 30% udziału wniesione przez lokatorów,
✔️ 35-55% preferencyjnego kredytu udzielanego z programu społecznego budownictwa czynszowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt będzie spłacany przez SIM z wpływów z płatności czynszowych.