Kultura

Wystawa Przestrzeń Wspólna w Goszczu

Odzyskujący dawny blask zespół pałacowo-parkowy w Goszczu stał się miejscem spotkania twórców sztuk wizualnych. Wydarzenie zbiegło się z otwarciem platformy widokowej w pałacu będącym dolnośląską perłę baroku. Jest to niezwykła wystawa w przestrzeni o wyjątkowym znaczeniu dla sztuki i kultury tego regionu, w którym spotykają się autorzy wypowiadający się w różnych mediach i podejmujący temat działań pt. Przestrzeń wspólna.

Wystawa znajduje się w Galerii – dawnej przestrzeni stajni w skrzydle zespołu pałacowego oraz na terenie byłego ewangelickiego kościoła dworskiego i otoczenia. Serdecznie zapraszają kuratorzy, Beata Fertała-Harlender i Marek Sienkiewicz.