News

3 stopień zagrożenia pożarowego w lasach

Obecna sytuacja pożarowa w lasach na terenie Doliny Baryczy niepokoi strażaków i leśników. W skali 4 stopniowej zagrożenia pożarowego lasów obecnie mamy przedostatni 3 stopień. Co wiąże się z zakazem poruszania się po lasach pojazdami mechanicznymi oraz używania otwartego ognia na terenach leśnych.

Należy korzystać z wyznaczonych szlaków oraz parkować pojazdy na wyznaczonych parkingach leśnych. Obecnie wilgotność ściółki wynosi poniżej 10%. Teren Powiatu Milickiego pokryty jest w 80% lasami, z czego 83% stanowią gatunki iglaste natomiast 17% stanowią gatunki drzew liściastych. Przy obecnych prognozach pogody i braku opadów z dużym prawdopodobieństwem można oczekiwać 4 stopnia zagrożenia pożarowego w lasach. Tylko w maju bieżącego roku, dwa razy strażacy brali udział w gaszeniu pożarów leśnych. Jeśli zaobserwujemy pożar należy bezzwłocznie powiadomić służby alarmowe