Sport

1 Bieg Orląt Lwowskich w Miliczu

Prawie 80 uczestników wystartowało w niedziele 21 maja z linii startu biegu organizowanego po raz pierwszy w Miliczu, poświęconego pamięci Orląt Lwowskich, młodych obrońców polskiego Lwowa walczących z armią ukraińską w 1918 r. Młodzi ochotnicy walczyli też na przedpolu miasta z Armią Czerwoną w czasie wojny polsko-bolszewickiej latem 1920 roku.