News

Milicz OdNowa

“Milicz OdNowa” kolejny krok na drodze do rewitalizacji przestrzeni milickiego rynku.

Już dziś mamy przyjemność zaprezentować Wam projekt zagospodarowania rynku w żywą infrastrukturę. Nowa przestrzeń miejska ma za zadanie stać się przyjazną i nowoczesną strefą zapraszającą do spotkań.

Po konsultacji z konserwatorem powstał projekt BŁĘKITNO-ZIELONEGO Milicza, w którym znajdują się nowoczesne rozwiązania przy jednoczesnym poszanowaniu historii milickiego rynku. Fontanna posadzkowa w obrębie zarysu murów ratusza oraz zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez rabaty obsadzone drzewami i bylinami, które będą zasilane wodą opadową oraz mała architektura. Wszystko wpłynie na obniżenie temperatury w obrębie rynku.

Już niebawem zostanie złożona dokumentacja i po uzyskaniu decyzji budowlanej przy wsparciu funduszy zewnętrznych rozpoczną się prace w obszarze milickiego rynku.