News

Studia pielęgniarskie i praktyka w MCM

Studia pielęgniarskie w Krotoszynie w ramach Akademii Kaliskiej – stały się faktem! Wideokonferencje w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie oraz w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu, przypieczętowały chęć współpracy i dobrego sąsiedztwa w dobie dramatycznego deficytu pielęgniarek i położnych, spośród których aż 69 tysięcy nadal pracuje, pomimo osiągniętego wieku emerytalnego.

Od października bieżącego roku studenci z Krotoszyna będą odbywać praktyki w Milickim Centrum Medycznym. Zachęcając do wyboru tego kierunku Starostwo Powiatowe w Miliczu rozważa wprowadzenie stypendiów dla uczniów podejmujących studia pielęgniarskie w Krotoszynie.

Więcej informacji w materiale z konferencji prasowej z udziałem Starosty Milickiego Sławomira Strzeleckiego, Starosty Krotoszyńskiego Stanisława Szczotki, Wicestarosty Krotoszyńskiego Pawła Radojewskiego oraz prezesów MCM Andrzeja Oćwieji i Andrzeja Sztandery– zapraszamy.