News

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Milickiego

Dziś miała miejsce sesja Rady Powiatu Milickiego, podczas której większość radnych podjęła uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Milickiego, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Milickiego za 2021 rok, oraz w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Spośród 12 radnych: 10 głosowało za, 2 się wstrzymało się od głosu.