Plener rysunkowo-malarski w Goszczu

Ostatni kwietniowy weekend (22-24 kwietnia) w Gminie Twardogóra toczył się pod hasłem „Zabiegam o czystą Twardogórę”. Z tej okazji Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława Reymonta w Twardogórze zorganizowała, we współpracy z Wydziałami Architektury Politechniki Bydgoskiej, plener rysunkowo-malarski pod nazwą „Artefakty minionej epoki – rowerowym szlakiem zabytków. Chełstów/Twardogóra/Goszcz”.

Na plener zaproszeni zostali studenci w ramach współpracy międzyuczelnianej politechnik bydgoskiej, poznańskiej i wrocławskiej z kierunku architektura. Studenci, w pierwszym dniu pobytu wybrali się na wycieczkę rowerową do Goszcza i Chełstowa, zwiedzali również Twardogórę. W czasie wycieczki zapoznali się z obiektami, które będą malować oraz z ich historią:

W Goszczu, obok studentów, swoje prace tworzyła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze. Młodzi adepci sztuk plastycznych mieli możliwość podejrzenia pracy starszych kolegów i koleżanek.

Równolegle do trwającego pleneru malarskiego miała miejsce wystawa prac pracowników wydziałów architektury politechnik bydgoskiej, poznańskiej i wrocławskiej w sali wystawienniczej w zespole pałacowym w Goszczu. Zwiedzający wystawę mieli bezpośredni kontakt z twórcami, którzy chętnie odpowiadali na pytania. Kuratorem wystawy była Beata Fertała-Harlender. Swoje prace wystawiali: Z Politechniki Bydgoskiej: Piotr Brzeziński, Alina Lipowicz-Budzyńska, Iga Grześkow, Beata Fertała-Harlender, Łukasz Rosiak. Politechnikę Poznańską reprezentowali: Robert Ast, Krzysztof Borowski, Przemysław Biskupski, Lech Frackowiak, Tomasz Matusewicz. Z politechniki Wrocławskiej: Hubert

  • kościół św. Idziego w Chełstowie,
  • zespół pałacowo-parkowy oraz kościół po ewangelicki w Goszczu,
  • Bazyliką Mniejszą pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Kościołem św. Trójcy i Matki Boskiej, bramą i pałacem w Twardogórze.