Kultura

Tydzień Mowy Ojczystej w SP2

Zeszły tydzień w SP 2 w Miliczu poświęcony był „Mowie Ojczystej”. Dzieci czytały trudne łamańce językowe oraz opowiadania, a także podczas zajęć plastycznych poznawały polskich pisarzy i poetów.