Tydzień Języka Ojczystego w Gminie Milicz

W ramach Tygodnia Języka Ojczystego w gminnych placówkach oświatowych, Burmistrz Piotr Lech odwiedził Publiczny żłobek oraz Przedszkole Samorządowe.

Podczas spotkania dzieci zaprezentowały swoje umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim. Obydwie grupy przygotowały również językowe wyzwanie dla swojego gościa, a na koniec za nienaganne przeczytanie przygotowanych łamańców uhonorowały dyplomem.

Burmistrz Milicza w podziękowaniu za piękne prezentacje wręczył dzieciom upominki ze znakowaniem Gminy Milicz.

Gratulacje należą się też wszystkim Paniom za piękne przygotowanie dzieci i krzewienie ojczystego języka wśród najmłodszego pokolenia.