Remont drogi Sułów-Gruszeczka

Na odcinku drogi Sułów-Gruszeczka trwają intensywne prace remontowe! Modernizowany zostanie odcinek o długości 3,55 km, którego wykonawcą jest firma Colas Polska Sp. z o.o. Na jej realizację samorząd powiatowy otrzymał 613 805,40 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto 300 000,00 zł przekazała firma Tarczyński SA oraz Gmina Milicz – 151 207, 75 zł . Podczas remontu jezdni, zostanie wyrównana istniejąca nawierzchnia oraz nałożona na nią nowa nakładka asfaltowa.

Celem inwestycji jest poprawa złego stanu technicznego drogi, który negatywnie wpływał na ruch pojazdów. Poza tym, dzięki remontowi jezdni zmniejszy się poziom hałasu oraz zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Prace remontowe mają zakończyć się 31 października bieżącego roku.